بسمه تعالی

 

با سلام واحترام

 

آروین توکلی

 arvin_tavakoli@yahoo.com

 

- کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه ریزی درسی

- معدل : 27/18

- عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: نقد و بررسی الگوهای آموزش مجازی وپیشنهاد الگوی مناسب  در آموزش عالی ایران

- نمره پایان نامه : 52/19 با درجه عالی

- دانشجوی دکترا گرایش طراحی و تکنولوژی در برنامه ریزی درسی پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان

- عنوان رساله دکتری : بررسی اولویت های موسسه های آموزش مجازی در آموزش عالی جهت اصلاح نظام آموزشی در ایران

 

عملکرد پژوهشی :

 

1- پذیرش مقاله ای تحت عنوان Study of e-learning and suggesting an appropriate in Iran"" درسومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی درسی سال 2009 میلادی درآفریقای جنوبی"

2- تالیف کتابی تحت عنوان "مقدمات آموزش مجازی" با دریافت ISBN بین المللی و BBK کشورهای مستقل مشترک المنافع به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت سال 2011

3- چاپ مقاله ای تحت عنوان " کاربرد فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش ضمن خدمت " در همایش منطقه ای الگوهای بهسازی دانشگاه آزاد اسلامی اردیبهشت 1387"از ص 121-125

4- انتشار سه مقاله در مجله الکترونیکی آفتاب با سه عنوان " برنامه درسی مذاکره ای " و " آموزش مجازی انقلاب نوین در آموزش" و " زیرساخت های آموزش مجازی" سال های 1388 و1389  به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ص65-69

5- چاپ مقاله ای تحت عنوان" تجارت الکترونیکی ونقش آن درسازمان ها" در مجله علمی، پژوهشی اینترنت آذر ودی ماه 1385 سال چهارم شماره 23

6- چاپ مقاله ای تحت عنوان "آموزش آنلاین الگوی جدید" درهفته پژوهش آذر ماه 1386 دانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت ص 25-28

7- چاپ مقاله ای تحت عنوان" بررسی مدل های آموزش الکترونیکی وپیشنهاد مدل مناسب جهت کشور ایران" درهفته پژوهش آذر ماه 1387 و انتخاب آن بعنوان مقاله برتر در علوم آموزشی و کامپیوترص 65- 69

8- چاپ مقاله ای تحت عنوان " اتحاد ملی وانسجام اسلامی " در همایش اتحاد ملی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران و دریافت لوح تقدیر سال 1386

9- چاپ مقاله ای تحت عنوان " ارائه الگوی کارا درآموزش مجازی" در همایش هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 1388 ص  48- 54

10- چاپ مقاله ای تحت عنوان " مدارس هوشمند رویکرد جدید آموزشی" در نشریه علمی تخصصی پویش سال 1387 دانشگاه آزاد اسلامی

11- چاپ مقاله ای تحت عنوان تربیت شهروندی وتکنولوژی در همایش ملی دانشگاه آزاد اسلامی 1389 ص 98-101

 

12- چاپ مقاله ISI در سال 2011 با عنوان :

“Analysis and Review of Virtual Teaching Patterns in Order to Offer and Appropriate Patterns in Iran”

.Middle East Journal of Scientific Research (MEJSR)در مجله

13- پذیرش دو مقاله در همایش ملی دانشگاه پیام نور شیراز سال 1389، به عنوان مقالات برترهمایش، نفر اول و ششم و دریافت لوح تقدیرص 73- 76

14- پذیرش دو مقاله با عنوان "سایبرگوژی رویکرد نوین یاددهی- یادگیری" و "بررسی تفکر بین دانشجویان سنتی و مجازی با رویکرد انتقادی" در همایش شهر الکترونیک در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان آذر ماه 1390

15- چاپ مقاله ای تحت عنوان "آموزش مجازی" در ماهنامه علمی پژوهشی پیام آکادمی سال 2010

16- چاپ مقاله ای تحت عنوان" تفکر انتقادی در دانشجویان" در مجموعه مقالات علمی بین المللی اساتید و دانشجویان ایران، افغانستان، تاجیکستان به نام فرهنگ و آموزش در حوزه تمدن ایرانی سال 2011

17- چاپ مقاله ای تحت عنوان " نقش تکنولوژی در آموزش الکترونیکی" در ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه ملی شهر دوشنبه تاجیکستان سال 2012

18- پذیرش دو مقاله جهت سخنرانی تحت عناوین " تهیه محتوای مجازی در آموزش الکترونیکی" و " ارتباطات در آموزش مجازی" و چاپ آن در مجموعه مقالات اولین همایش نقش و جایگاه علوم در تعلیم و تربیت سال 2011 در تاجیکستان

19- چاپ مقاله ای تحت عنوان " پیدایش و تکامل آموزش مجازی" در ماهنامه علمی پژوهشی وزارت علوم تاجیکستان به نام مساله های معارف سال 2011

20- ارائه مقاله و سخنرانی در همایش متدولوژی آموزشی در پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان با موضوع "انواع روش های تحقیق" سال  2010

21- ارائه مقاله و سخنرانی در همایش روش های دیداکتیکی در پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان 19ماه می سال 2011 با موضوع "تربیت شهروند و تکنولوژی"

22- ارائه مقاله و سخنرانی در همایش مهارت های زندگی در پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان 15 ماه دسامبر سال 2011 با موضوع "مهارت های زندگی در برنامه های درسی دوره های آموزش الکترونیکی"

23- ارائه مقاله و سخنرانی با عنوان "انتقال میراث فرهنگی و برنامه درسی الکترونیکی" در همایش ملی انتقال میراث فرهنگی در تاجیکستان دسامبر سال 2011 

24- چاپ مقاله ISI  در مجله science series data report  با عنوان:

The Investigation of Multiple Intelligences and Reading Strategies in On-Line

Students in Iran

در سال 2012

 

25- چاپ مقاله ISI  در مجله Journal of American Science  با عنوان:

Research and technology, prerequisite for economic growth and improvement

(Iran Case Study)

سال 2012

 

26- تالیف کتابی تحت عنوان "سیر تحولات تاریخی نظام های آموزشی (سنتی و از راه دور)" با دریافت  ISBNبین المللی و BBK کشورهای مستقل مشترک المنافع به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در سال 1390

27- تالیف و ترجمه کتابی تحت عنوان "قوانین و مقررات نظام تعلیم و تربیت جمهوری تاجیکستان(استانداردهای دولتی)" و BBK کشورهای مستقل مشترک المنافع به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت درسال 2012

28- دریافت لوح تقدیر از ریاست دانشگاه به جهت انجام همکاری های علمی با پژوهشگاه رشد معارف آکادمی تحصیلات تاجیکستان و ارائه رساله دکتری نوآور به نام دانشگاه آزاد اسلامی

29 پذیرش مقاله در همایش نقش علوم در مدیریت به عنوان " نقد و بررسی مدل های مدیریت برنامه درسی در آموزش از راه دور " به شکل پوستر سال 2012

 

30- چاپ مقاله ISI  در مجله American Journal of Scientific Research  با عنوان:

The Effect of Human Resources Training on Iran Economic Growth 2010-2001(Case Study of Islamic Azad University)

سال 2012

31- چاپ مقاله ISI  در مجله Journal of Basic and Applied Scientific Research  با عنوان :

Study challenges facing higher education in Iran and review some existing approaches

می سال 2012

32- پذیرش مقاله  در کنفرانس علمی- بین المللی آموزش  و جهاني شدن 11 و 12 مهرماه در دانشگاه تهران با عنوان " نگاهي به جهاني شدن و تفكر سيستمي و ابعاد آن" در سال 1391

33- چاپ مقاله ISI  در مجله Journal of Basic and Applied Scientific Research  با عنوان :

A Study of the Feasibility of Employing the Total Quality Management (TQM) Model at Kashan University of Medical Sciences

34- پذیرش مقاله در همایش نقش علوم در مدیریت به عنوان " سبک رهبری مدیران و نقش آن در بهره وری دانشگاه ها " به شکل سخنرانی 18 فوریه سال 2012 درتاجیکستان

 

35- پذیرش مقاله در همایش نقش علوم در مدیریت به عنوان " چالش های پیش روی آموزش عالی در ایران و راهکارهای مقابله با این چالش ها " به شکل سخنرانی 18 فوریه  سال 2012 درتاجیکستان

 

36- چاپ مقاله ای تحت عنوان" آثار تربیتی نماز" و ارائه در هم اندیشی نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 1391

37- تالیف و گرد آوری کتابی تحت عنوان"اصول سرپرستی و تئوری های مدیریت" سال 1391 در دست چاپ

38- انتخاب بعنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت سال 1391 و دریافت لوح 

39- پذیرش و چاپ و ارائه مقاله ای با عنوان" عوامل موثر بر یادگیری از راه دور در آموزش عالی ایران و ارائه الگوی کارا" بهمن ماه 1391 دانشگاه شیراز

40- پذیرش مقاله ISI تحت عنوان  "Impact of Information Technology on the Entrepreneurship Development " سال 2013


 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
آروین توکلی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت فارغ التحصیل شدم و اکنون دانشجوی دکتری علوم تربیتی گرایش طراحی آموزشی و برنامه ربزی درسی دانشگاه دوشنبه تاجیکستان می باشم.
email : arvin_tavakoli@yahoo.com


دوستانی که تمایل دارندمطالب علمی خود در زمینه مدیریت . برنامه ریزی درسی . آموزش مجازی و تکنولوژی آموزشی را در این وبلاگ درج نمایند,می توانند مطالب خود را به ایمیل من ارسال کنند.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM